top of page

Montebelloskoven

Montebelloskoven  

Skoven er en del af Montebelloområdet, hvis historie starter under Christian den Fjerdes tid. Lensmanden på Kronborg, Eiler Holck opfører en ladegård til Kronborg for egen regning, men på kongens grund. Fra 1668 overtages området helt af kongen indtil dette sælges til privat ejer i 1794.


I foråret 1840 brændte Kronborg Ladegaard ned. Lucas von Bretton, som var daværende ejer, byggede en lystgård på ruinerne af den oprindelige ladegård. Murene eksisterer stadig, og er brugt som grundetage i det nuværende Montebellos østfløj.
 

Navnet Montebello fik Bretton i 1841 tilladelse til at kalde sin nye lystgård, der var uden landbrug, men omgivet af en pragtfuld have og park.


I dag er der, foruden skoven, opført boliger og institutioner på området. Montebelloskoven fungerer som et dejligt naturområde, hvor folk bl.a. går tur eller træner på den udendørs fitnessbane der blev anlagt i 2015. Skoven har sin egen matrikel og er ejet af Helsingør Kommune
 


Læs mere om Montebellos historie helsingorleksikon.dk

bottom of page