top of page

Klimahaven

Klimahaven 

Ideen til klimahaven opstod i 2019, og efter dialog med kommunen fik de tildelt området ved Nordvestskolen. Herefter kunne anlæggelsen af haven gå i gang i foråret 2020. Haven drives udelukkende af frivillige kræfter. 


Havens formål er at vise, hvordan vi lokalt kan dyrke mad og samtidig gavne klimaet og forøge biodiversiteten. Haven drives efter permakultur-principper og giver mulighed for læring og fælles aktiviteter året rundt i forbindelse med etablering, dyrkning og pasning af haven og dens vækster. Indtil videre har foreningen skaffet mere end 400 arter og sorter, som enten kan spises eller har en gavnlig virkning på jord og biodiversitet.


Haven er anlagt på et græsareal omgivet af store træer mod vest og nord og med skolen på sydsiden. Vi fjernede et lag grus fra arealet, som for år tilbage, har været anvendt som legeplads og  tilkørte to læs god havejord som nu er fordelt på området. Vi etablerede de såkaldte hügelbede til dyrkning og plantede haven til med frugt- og nøddebærende buske og træer samt mange spiselige stauder. I 2021 blev der indlagt strøm og vand og opsat smukke bænke og borde. Efterfølgende er der også blevet etableret grill, udekøkken og lerovn. 

 

Læs mere på Klimahave3000.dk 

bottom of page