top of page

Strøm til børn

Strøm til børn 

Musik af 4.B og 5.C, Skolen ved Gurrevej


Strøm til Børn er et nationalt undervisningsinitiativ der har været under udvikling siden 2010. Visionen er at videreformidle metoder til at anvende teknologi som musikalsk udtryksmiddel, så børn og unge ikke kun oplever musik passivt som lytter eller publikum, men med en deltagende tilgang. Eleverne undervises i at anvende teknologi i en skabende proces. 


Strøm til børn er teknologisk undervisning i musikalsk kreativitet, hvor eleverne undervises i at anvende teknologi i en skabende proces. Processen danner mangfoldige musikalske fællesskaber, der går på tværs af sociale, kulturelle og kønsmæssige baggrunde, da hver enkelt elevs kompetencer bliver sat i spil i trygge rammer. Fokus er rettet mod det individuelle udtryk, frem for at spille rigtigt eller forkert. 

Projektet er en del af ”Kunst på banen”, som er et partnerskab mellem Helsingør kommune, Boliggården og Statens Kunstfond. Via forskellige prøvehandlinger undersøges hvordan flere kan opleve, at kunst og kreative udfoldelser gør en forskel. For den enkelte, for fællesskabet og for lokalsamfundet.
 

Læs mere om Strøm til børn

Læs mere om Kunst på banen
 

 

bottom of page